Rust zie ik als sterke schakel tussen comfort-spanning-groei- om elke keer met hernieuwde rust weer een stapje verder te komen uit mijn comfortzone.

Als alles rust zou zijn, zowel van buiten als van binnen? Dan is er ook geen groei meer. Daarom zie ik ‘zen-zijn’ niet als doel maar als middel. Een middel om mijn comfortzone weer te bereiken nadat ik dóór spanning heen ben gegroeid en in een nieuw hervonden positie weer rust voel.

Hoe meer je groeit hoe meer rust, ook dat nog es. Een oude volgroeide boom staat rustiger omdat ie zo sterk is gegroeid. Groeien gaat altijd gepaard met energie en met spanning (het verschil tussen twee tegenpolen). Met spanning is niks mis!

Mensen kunnen verlangen naar het doel de ultieme rust te bereiken. Ik zie een ander doel voor en van de mensheid. De tweepoligheid die we van binnen allemaal hebben, verbinden tot een symbiose. Eerst in jezelf en dan als netwerk met anderen.

Wat als je die tweepoligheid tot één hebt weten te versmelten? Dan kan daar geen onrust meer tussenkomen die de interne verbinding telkens verbreekt. Dan is het in plaats van een lineaire te verbreken verbinding een cirkelverbinding geworden, die nooit doorbroken wordt én de eigen rust in het midden heeft. De verbinding zit dan als het ware koesterend om die rust heen.

Zo zie ik de transformatie van duaal naar nonduaal in de wereld zijn. Dat zie ik persoonlijk als doel voor de mensheid. De rust kunnen koesteren vanuit verbonden zijn. Om daarmee gezamenlijk elke spanning die er is met elkaar te kunnen delen. Het gevolg zal zijn dat ook die eilandjes van rust met elkaar gedeeld zullen worden.

Spanning zal er altijd zijn. Net als wind. Die waait van hoge druk naar lage druk. En een windstilte is altijd tijdelijk.

Harde wind is voor een boom alleen in het veld, zwaarder te verduren dan voor een boom omringd door anderen in een bos. Zo staan we ook als mensen in verschillende generaties hoog en laag door elkaar én in verbinding met elkaar. Ieder op een eigen plek. Dat maakt dat we sterk staan.

Wat is jouw meest krachtige en gezonde plek? Sta je goed in het licht? Ervaar je support van de mensen om je heen? Hoe stroomt het van binnen? Hoe ver reiken je wortels? En je bladeren? Word je door anderen overschaduwd of neem je zelf te veel ruimte in ten koste van anderen?

Terzijde is het goed om te beseffen dat een samenleving met een koude harde economische ondergrond niet goed wortelt. Een mens groeit niet in welvaart maar in welzijn.

Groeien: van rust naar spanning en weer terug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *