In 2017 heb ik me via een basiscursus systemisch werken en werken met (familie)opstellingen (bij Jerphaas coaching), bekwaamt in het geven van opstellingen. Aangezien ik al via SPH social work en 15 jaar werkervaring al veel expertise had opgebouwd in het werken met mensen en hun complexe hulpvragen, was deze cursus voor mij een proces waar alles op zijn plek viel.

Verantwoordelijk voelen werd een houding van volgen. Problemen dragen en analyseren, werd een opstellingen zien, ervaren en zichtbaar maken. Antwoorden zoeken, werd ruimte maken om antwoorden als vanzelf te laten komen. Helpen werd ‘geleiden’.

Zorgen voor de ander werd ‘vertrouwen op de ander en diens eigen oplossingen.’

Sindsdien is het werken met opstellingen voor mij een basishouding geworden voor het leven en werken. Wanneer we samen een opstelling doen, komt het werken met deze methodiek expliciet naar voren. Impliciet werk ik altijd volgens deze vier universele basisprincipes te weten: ‘De Ordening’, ‘Balans tussen geven en nemen‘, ‘Erbij horen’ en ‘Erkennen wat er is’.

Het faciliteren van een opstelling doe ik aan huis, het liefst in het park en een sessie neemt meestal zo’n twee uur tijd in beslag. Ik reken met een uurloon van 50 euro per uur exclusief BTW.

De impact van een opstelling is niet zozeer oplossingsgericht, maar wensgericht en proces gerixht op een wezenlijk diep niveau en daarmee patroondoorbrekend. Dergelijke sessies hebben een langdurig blijvend effect op het eigen handelen. Ook bij mijzelf trouwens, vanwege de wederkerigheid in contact.