Sinds 2020 neem ik zitting in de Clientadviesraad van de Federatie vaktherapeutische beroepen (FVB).

Met deze rol hoop ik vaktherapie als zinvolle ondersteuning voor mensen en hun verwerkingsproces onder de aandacht te brengen, als bottom up stem vanuit cliëntperspectief, om daarmee dit mooie en belangrijke vakgebied te steunen.