In isolatie leerde ik ‘mijn los’ te laten

Nu we als gezin thuis zitten, hebben we elke ochtend een uur verplicht lezen. Onze dochter leest een boek voor een boekverslag. Mijn vrouw leest een boek over familieopstellingen en ik lees het boek: ‘De Diamantbenadering’ . Een tweedehands boek dat ik vorige week kocht, samen met nog zes boeken. Over deze actie? Ik koop nooit boeken, zag ik de ruimte om te lezen intuïtief aankomen?

Het boek gaat over een groepsvorm van persoonlijk ontwikkeling, ontwikkeld door Hamaad Ali. Op de achterflap staat geschreven: ‘waar inzichten uit het soefisme, boeddhisme en de school van Gurdjieff worden gecombineerd met hedendaagse psychologie. Nou is hedendaags betrekkelijk, het boek verscheen in 1999, 21 jaar geleden.

Toch is het interessant om te ontdekken dat ik vergelijkbare processen heb doorgemaakt. Eerst individueel, later zelf als docent en coach. Ik lees dit boek als een herbevestiging op een abstract niveau, waarbij ik zo kan teruggrijpen naar concrete ervaringen. Ervaringen die normaalgesproken alleen te boek staan als ziekte en psychische kwetsbaarheid. De GGZ heeft de handen vol aan het zo benaderen en behandelen van problemen. Wie er zo naar kijkt, maakt het niet snel beter.

Welkom in mijn begrensde ruimte. Ik blik terug op 2011, toen ik 11 dagen geïsoleerd zat. Je kunt me horen vertellen erover in deze podcast van Trouw: ‘De isoleercelmonologen’.

Na een aantal dagen klem zitten zonder menselijk contact heb ik het uitgeschreeuwd, een hele nacht lang. Ergens daarna had ik de ervaring dat ik was overleden. En daar kwam ik op terug, stapje voor stapje.

Maanden later schreef ik thuis op zolder een zin die uit het niets leek te komen: ‘Wie door een hel gaat, neemt de hemel mee terug.”

Het boek toont mij deze ervaring ook en dat is mooi. Want wie dit volgt hoeft niet zo diep te gaan als ik. Ik heb het voor je gearceerd.

De komende periode hebben we samen door te komen thuis. In verbinding zijn met elkaar én elkaar ruimte bieden. Los en vast. Structuur is daarom van belang en ook: het richten op positieve dingen.

Nu snel afronden, het tweede deel van de ochtend begint. Ik ben precies op tijd klaar!

Precies op tijd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *